Willibrord: radicaal of missionair?

Redbad - WillibrordVoor de derde keer organiseert Luce op initiatief van prof. dr. Peter-Ben Smits (VU) en dr. Anton ten Klooster (Tilburg School of Catholic Theology) een symposium met een verrassende blik op Willibrordus, de apostel van de Lage Landen.

Het thema Missionair of radicaal? zet niet alleen een prikkelend vraagteken achter onze vanzelfsprekende beelden over de geschiedenis van de kerstening van onze streken, maar refereert natuurlijk ook naar de actualiteit van geradicaliseerde gelovigen of religieuze tradities die de vleugels uitslaan of culturen die zich juist bedreigd voelen.

De geschiedenis zal niet herschreven worden maar onze (voor)oordelen zullen ongetwijfeld een kritische spiegel voorgehouden krijgen.

Er zijn twee sprekers: Alex van Galen, scenarioschrijver & Sven Meeder, historicus.

Drs. Alex van Galen studeerde literatuurwetenschappen en werkt in de wereld van de film. Hij is scenarioschrijver van Rozengeur en Wodkalime en Michiel de Ruyter. Hij tekende ook voor het scenario van de film Redbad. De legende. In de film spelen zowel Willibrord als Bonifatius een rol. In de film bestaat tussen hen een soort leermeester – leerling relatie. De door de wol geverfde realist Willibrord, die dwang niet schuwt, en de idealist Bonifatius, voor wie de boodschap van de naastenliefde alleen door de weg van vrede verspreid kan worden.

Dr. Sven Meeder (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij doet onderzoek naar de wisselwerking tussen identiteit, geleerdheid en politiek in de vroege middeleeuwen. Samen met Eric Goosmann schreef hij Redbad. Koning in de marge van de geschiedenis (Spectrum, Houten, 2018).

Aan het slot van de avond zal het boek Willibrord door de eeuwen. Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de Lage Landen (Berne Media, Berne, 2018) gepresenteerd worden.

Geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan de oecumenische vesperviering die net als voorgaande edities aan het symposium voorafgaat. De viering zal gehouden worden in de Domkerk.
Vanaf de Domkerk is het ongeveer 15 minuten wandelen naar de locatie van het symposium.

Deelname kost € 10,-. U ontvangt dan een exemplaar van de bundel ‘Willibrord door de eeuwen’. Opgeven kan via deze link

Advertenties

Bundel ‘Willibrord door de eeuwen’

De organisatoren van het Willibrordsymposium hebben diverse bijdragen van sprekers en andere kenners samengebracht. Deelnemers aan het symposium op 7 november 2018 ontvangen een exemplaar.

‘Willibrord door de eeuwen’ verwijst naar een oude hymne ter ere van de apostel van de Lage Landen. De tekst eert de fierheid en het standvastig geloof van een geloofsheld. Is dat een beeld van het verleden? Het christelijk geloof heeft in ons land immers veel aan overtuigingskracht verloren. Bovendien: zouden we tegenwoordig zijn missionaire ijver nog even positief beoordelen als in de tijd van de verzuiling? Met hoeveel geweld de Blijde Boodschap van het evangelie soms verkondigd werd, is te zien in spectaculaire scenes in de film Redbad, die afgelopen zomer in première ging.
Hoe moeten we zijn rol in de vaderlandse geschiedenis beschrijven en waarderen? Is hij een man van geloof of een radicale fanaticus? Ook vanuit andere invalshoeken kan een nieuw, kritisch en soms ook verhelderend licht op Willibrordus geworpen worden. In hoeverre is hij voor onze tijd een inspirerende figuur? In hoeverre is hij een verbindende figuur? Bijvoorbeeld voor de oecumene.
De verschillende auteurs bieden in hun bijdragen aan deze bundel verrassende perspectieven op de apostel van de Lage Landen die soms kritisch botsen op bestaande beelden en oordelen.

Meer informatie over het boek is te vinden op de site van Berne Media

Willibrord: man van dáár en één van ons

davOp de vooravond van het kerkelijk feest van de H. Willibrord werd stil gestaan bij zijn betekenis voor onze tijd. Onder het thema ‘De Brexit van Willibrord’ kwamen zijn Engelse wortels aan de orde: soms vergeten, soms uitdrukkelijk in herinnering geroepen. De lezing en reacties op dit thema maakten duidelijk hoe actueel de gedachtenis van Willibrord is. Als man van het eiland reisde hij naar het continent, hij werd ‘één van ons’. Fantastisch ingeburgerd dus, aldus een spreker.

De samenwerkende pastores van de stad Utrecht verzorgden een stemmig avondgebed in de Domkerk. Ds. Netty de Jong-Dorland, pastoor Ton Huitink, en pastoor Bernd Wallet gingen voor in de gezongen vesper. De Domcantorij zong ondermeer het Willibrordlied van Willem Barnard: “Breek onze kerken open / zodat men U herkent / ter wille van het Woord / uw naam, die wij belijden / als in de eerste tijden / de dag van Willibrord”.

Miriam Adan Jones (VU) was de hoofdspreker. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen kerkelijke en etnische identiteit in het zevende-eeuws Engeland. Vanuit die expertise belichtte ze diverse bronnen over Willibrord. De Engelse afkomst van de geloofsverkondiger werd daarbij verschillend geduid, afhankelijk van de kerkelijke en politieke belangen van de schrijver. Willibrord is iemand die zowel voor Engelsen als mensen van het vasteland ‘één van ons was’.

De respondenten benadrukten het belang van een dergelijk historisch besef. Abt Gerard Mathijsen OSB ging daarbij in op Willibrord als monnik. Prof. Mechteld Jansen (P.Th.U) stond stil bij wat ‘herinneren’ is. Het is niet louter cognitief, maar brengt de mens ook in beweging. Een dergelijk actief herinneren van Willibrord is juist nu nodig. Mgr. Joris Vercammen (OKK) sloot daarbij aan, met een vurig pleidooi voor Europese samenwerking – juist nu.

Organisatoren prof. Peter-Ben Smit (VU) en Anton ten Klooster (TST) sloten de avond af. Smit vatte de bijdragen samen, en Ten Klooster pleitte voor een vervolg op deze avond. Gezien de ruime belangstelling van zestig personen en de inhoudelijk sterke bijdragen zou zo’n vervolg zeker in een behoefte voorzien. Via deze pagina blijft u op de hoogte!

Een fotoverslag van de avond kunt u vinden op de pagina van Tilburg School of Theology

 

Waar is de Nederlander zonder migratie-achtergrond?

Kabinet Rutte III geeft iedere 18-jarige een exemplaar van de ‘Canon van Nederland’. Ze moeten ook het Wilhelmus weer leren op school. Het doel is duidelijk: inwoners van Nederland moeten weer goede Nederlanders worden. Immigratie van niet-Nederlanders en angst voor Europa zijn belangrijke redenen om dit in het akkoord op te nemen. Maar wie goed kijkt ziet dat juist de ‘Canon’ laat zien dat Nederland een land van buitenlanders is en Europees tot en met. Angst voor immigratie en Europa zijn dus eigenlijk onnederlands.

Lees hier het opiniestuk van hoofdspreker Miriam Jones en organisator Peter-Ben Smit op NieuwWij

De Brexit van Willibrord

De monnik Willibrord bracht het Christendom vanuit Engeland naar onze streken. Was dat al een vroeg voorbeeld van Europese samenwerking? Of stonden Engeland en het vasteland toen ook al tegenover elkaar? Op 6 november, de vooravond van zijn kerkelijke feestdag, is deze vraag het onderwerp van het symposium ‘De Brexit van Willibrord’. De avond begint met een oecumenisch avondgebed in de Domkerk. Daarna verplaatst het programma zich naar de Tilburg School of Theology in Utrecht. Sprekers uit verschillende kerken vertellen over Willibrord, de christenen die na hem kwamen, en over wat hij betekent voor Europa. Avondvoorzitter ds. Joost Röselaers leidt het aansluitende panelgesprek.

Het avondgebed bij het feest van de heilige Willibrord vindt om 19.00 plaats in de Domkerk. Voorgangers zijn ds. Netty de Jong – Dorland en de pastoors Ton Huitink (RKK) en Bernd Wallet (OKK). Na het gebed lopen de deelnemers naar de faculteit, op ongeveer vijf minuten van de Domkerk. Hoofdspreker Miriam Jones (VU) zal ingaan op de betekenis van Willibrord vanuit zijn Angelsaksische wortels. De drie panelisten van de avond zullen vanuit hun eigen expertise reageren op deze lezing. Abt Gerard Matthijsen is Benedictijn in de abdij van Egmond, en staat in dezelfde monastieke traditie als Willibrord. Prof. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit, is missioloog en reflecteert op Willibrords missieactiviteit. Mgr. Joris Vercammen is aartsbisschop van Utrecht (OKK), en is naar de oud-katholieke traditie de opvolger van Willibrord. Na hun reacties op de lezing zullen deze sprekers met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in discussie gaan over de vraag wat de bezinning op Willibrord kan betekenen voor de Europese samenwerking.

Het symposium vindt plaats op maandagavond 6 november om 20.00 aan de Tilburg School of Theology, Nieuwegracht 61 te Utrecht. Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Opgeven kan via deze link

Symposia over Willibrord