Publicatie bijdragen symposium 2017

In het oecumenisch tijdschrift Perspectief zijn diverse bijdragen van het symposium ‘De Brexit van Willibrord’ te lezen. U vindt ze op de website oecumene.nl

Advertenties

Willibrord: man van dáár en één van ons

davOp de vooravond van het kerkelijk feest van de H. Willibrord werd stil gestaan bij zijn betekenis voor onze tijd. Onder het thema ‘De Brexit van Willibrord’ kwamen zijn Engelse wortels aan de orde: soms vergeten, soms uitdrukkelijk in herinnering geroepen. De lezing en reacties op dit thema maakten duidelijk hoe actueel de gedachtenis van Willibrord is. Als man van het eiland reisde hij naar het continent, hij werd ‘één van ons’. Fantastisch ingeburgerd dus, aldus een spreker.

De samenwerkende pastores van de stad Utrecht verzorgden een stemmig avondgebed in de Domkerk. Ds. Netty de Jong-Dorland, pastoor Ton Huitink, en pastoor Bernd Wallet gingen voor in de gezongen vesper. De Domcantorij zong ondermeer het Willibrordlied van Willem Barnard: “Breek onze kerken open / zodat men U herkent / ter wille van het Woord / uw naam, die wij belijden / als in de eerste tijden / de dag van Willibrord”.

Miriam Adan Jones (VU) was de hoofdspreker. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen kerkelijke en etnische identiteit in het zevende-eeuws Engeland. Vanuit die expertise belichtte ze diverse bronnen over Willibrord. De Engelse afkomst van de geloofsverkondiger werd daarbij verschillend geduid, afhankelijk van de kerkelijke en politieke belangen van de schrijver. Willibrord is iemand die zowel voor Engelsen als mensen van het vasteland ‘één van ons was’.

De respondenten benadrukten het belang van een dergelijk historisch besef. Abt Gerard Mathijsen OSB ging daarbij in op Willibrord als monnik. Prof. Mechteld Jansen (P.Th.U) stond stil bij wat ‘herinneren’ is. Het is niet louter cognitief, maar brengt de mens ook in beweging. Een dergelijk actief herinneren van Willibrord is juist nu nodig. Mgr. Joris Vercammen (OKK) sloot daarbij aan, met een vurig pleidooi voor Europese samenwerking – juist nu.

Organisatoren prof. Peter-Ben Smit (VU) en Anton ten Klooster (TST) sloten de avond af. Smit vatte de bijdragen samen, en Ten Klooster pleitte voor een vervolg op deze avond. Gezien de ruime belangstelling van zestig personen en de inhoudelijk sterke bijdragen zou zo’n vervolg zeker in een behoefte voorzien. Via deze pagina blijft u op de hoogte!

Een fotoverslag van de avond kunt u vinden op de pagina van Tilburg School of Theology

 

Waar is de Nederlander zonder migratie-achtergrond?

Kabinet Rutte III geeft iedere 18-jarige een exemplaar van de ‘Canon van Nederland’. Ze moeten ook het Wilhelmus weer leren op school. Het doel is duidelijk: inwoners van Nederland moeten weer goede Nederlanders worden. Immigratie van niet-Nederlanders en angst voor Europa zijn belangrijke redenen om dit in het akkoord op te nemen. Maar wie goed kijkt ziet dat juist de ‘Canon’ laat zien dat Nederland een land van buitenlanders is en Europees tot en met. Angst voor immigratie en Europa zijn dus eigenlijk onnederlands.

Lees hier het opiniestuk van hoofdspreker Miriam Jones en organisator Peter-Ben Smit op NieuwWij

De Brexit van Willibrord

De monnik Willibrord bracht het Christendom vanuit Engeland naar onze streken. Was dat al een vroeg voorbeeld van Europese samenwerking? Of stonden Engeland en het vasteland toen ook al tegenover elkaar? Op 6 november, de vooravond van zijn kerkelijke feestdag, is deze vraag het onderwerp van het symposium ‘De Brexit van Willibrord’. De avond begint met een oecumenisch avondgebed in de Domkerk. Daarna verplaatst het programma zich naar de Tilburg School of Theology in Utrecht. Sprekers uit verschillende kerken vertellen over Willibrord, de christenen die na hem kwamen, en over wat hij betekent voor Europa. Avondvoorzitter ds. Joost Röselaers leidt het aansluitende panelgesprek.

Het avondgebed bij het feest van de heilige Willibrord vindt om 19.00 plaats in de Domkerk. Voorgangers zijn ds. Netty de Jong – Dorland en de pastoors Ton Huitink (RKK) en Bernd Wallet (OKK). Na het gebed lopen de deelnemers naar de faculteit, op ongeveer vijf minuten van de Domkerk. Hoofdspreker Miriam Jones (VU) zal ingaan op de betekenis van Willibrord vanuit zijn Angelsaksische wortels. De drie panelisten van de avond zullen vanuit hun eigen expertise reageren op deze lezing. Abt Gerard Matthijsen is Benedictijn in de abdij van Egmond, en staat in dezelfde monastieke traditie als Willibrord. Prof. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit, is missioloog en reflecteert op Willibrords missieactiviteit. Mgr. Joris Vercammen is aartsbisschop van Utrecht (OKK), en is naar de oud-katholieke traditie de opvolger van Willibrord. Na hun reacties op de lezing zullen deze sprekers met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in discussie gaan over de vraag wat de bezinning op Willibrord kan betekenen voor de Europese samenwerking.

Het symposium vindt plaats op maandagavond 6 november om 20.00 aan de Tilburg School of Theology, Nieuwegracht 61 te Utrecht. Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Opgeven kan via deze link

Symposia over Willibrord